Works Cited

  • Baker-Johnson, J. “Transcendent Christ Transgender Christians.” TransChristians.org, Section: “The Orthodox Church”. March 6 2010
  • Bloom, Trystan. “Blessed Xenia Peterburgskaya: The Mad Widow.” Eschatological Psychosis. 6 July, 2012. Web (blog)
    http://sublimitynow.blogspot.com/2012/07/blessed-xenia-peterburgskaya-mad-widow.html. Web
  • Kormina, Jeanne, and Sergey Shtyrkov. 2011. Multiple Moralities and Religions in Post-Soviet Russia. United States: Berghahn Books
  • Kormina, Jeanne, and Sergey Shtyrkov. 2008. “Pis’ma veryushchikh kak Reklama: Vsenarodnaya Priemnaya sv. Xenii Peterburgskoi.” Antropologicheskii Forum 9: 154-84
  • “The Life of Blessed Xenia of St. Petersburg”. Holy Trinity Monastery. www.stxenia.org
  • Zhizneopisaniya. 1906-1912. Zhizneopisaniya Otchestvennykh Podvizhnikov Blagochesiya XVIII I XIX vekov. 12 vols. Moscow: Izdatel’stvo Afonskogo russkogo Panteleimonovskogo monastyria